SEO je skratka pre „optimalizáciu pre vyhľadávače“. Jednoducho povedané, SEO pomáha zvýšiť viditeľnosť vašej webstránky, a tým aj vašej značky prostredníctvom vyhľadávačov keď potenciálni klienti hľadajú kľúčové slová súvisiace s vašou firmou.

Čím lepšie je vaše SEO, tým viac sa zviditeľníte, čo zvyšuje váš potenciál pre vašich zákazníkov.

Ale čo je vlastne SEO? Ako všetko, aj SEO sa skladá z menších častí, ktoré sa pri efektívnom riadení stanú niečím väčším ako súčet ich častí, niečo ako narodeninová torta, ktorá vám prináša klientov a zlepšuje pozície vo vyhľadávaní.

Pochopením každého zo 4 typov SEO, prieskumu kľúčových slov SEO a toho, ako komunikujú medzi sebou a vyhľadávačmi, bude vaša firma schopná prilákať viac klientov a naďalej v dlhodobom horizonte rásť.

 

4 hlavné zložky SEO

Poznanie a pochopenie každej zo 4 hlavných zložiek SEO je kľúčové pre zlepšenie výsledkov vyhľadávania značky. Každá časť nadväzuje na ostatné a dopĺňa ich. Čím silnejšie sú prepojenia medzi každým zo 4 komponentov SEO – technickým SEO, SEO na stránke, SEO mimo stránky a obsahom – tým dosiahnete lepšie výsledky.

Uvedomenie si súvislostí medzi jednotlivými časťami pomôže lepšie pochopiť, ako ich čo najlepšie využiť.

Technické SEO

Dôležitosť technického SEO nemožno podceňovať. Technické SEO umožňuje vyhľadávačom zapojiť sa do stránky a identifikovať kľúčové slová a frázy, ktoré klienti použili pri svojich vyhľadávaniach. Väčšina systémov na správu obsahu už automatizuje technické SEO, ale existujú aj ďalšie oblasti, ktoré je potrebné zvážiť pri ďalšej optimalizácii technického SEO.

Ako zlepšiť technické SEO?

Jasne vytvorte definície svojej stránky. Pamätajte, že vyhľadávacie nástroje používajú roboty na skenovanie stránok, aby ich katalogizovali pre budúce použitie. Čím čistejšie sú stránky, tým jednoduchšie je katalogizovať.

Uistite sa, že váš web je prispôsobený pre mobilné platformy. Stále viac a viac webového vyhľadávania sa vykonáva z mobilných zariadení, takže nezabudnite na svojich mobilných zákazníkov.

Rýchlosť, rýchlosť, rýchlosť. Uistite sa, že váš web beží optimálnou rýchlosťou, aby potenciálni klienti neboli frustrovaní dlhými časmi načítania.

 

Off-page SEO

Off-page SEO (SEO mimo stránky) zahŕňa vedenie návštevnosti z iných stránok na vašu stránku. Niektoré súčasti off-page SEO zahŕňajú vytváranie relevantných odkazov z iných stránok, zvyšovanie povedomia o sociálnych médiách a blogovanie hostí, ktoré pomáhajú kultivovať viditeľnosť mimo stránky, ktorá prináša väčšiu návštevnosť vašej stránky.

Ako zlepšiť off-page SEO?

Identifikujte a vytvorte relevantné prepojenia medzi vami a inými stránkami. Zatiaľ čo pokušenie mať čo najviac odkazov sa zdá byť inteligentné, zameranie sa na skutočne prepojené vytvorí pre klienta cielenejšiu a lepšie spracovanú skúsenosť. Menej je viac.

Najprv musíte vedieť, ako chcete komunikovať s inými stránkami. Recenzie? Cielený marketing? Blogy? To sa vracia späť k poznaniu vášho publika, ale stanovenie toho, ako chcete byť videní mimo vašej lokality, bude znamenať dlhú cestu a ušetrí vám čas týkajúci sa marketingu. Poznajte sami seba.

 

On-page SEO

Keď máte zavedené technické SEO a vaše off-page SEO privádza klientov, teraz je čas zvážiť komponenty SEO na stránke. Dobre postavená a dobre napísaná webová stránka by mala byť pre potenciálnych klientov zlatým hrncom na konci dúhy hľadania.

Optimalizácia stratégie kľúčových slov pre metatagy a ďalšie komponenty webu, ako sú obrázky, pomôže zákazníkom zostať na webe dlhšie a súčasne s pozitívnejším zážitkom. Ľahká dostupnosť webstránky a špecifickosť sú rozhodujúce pri rozhodovaní o tom, ako najlepšie vybudovať SEO na stránke.

Ako zlepšiť on-page SEO?

Poznajte svoje publikum. Vedieť, kto je vaše publikum a ako komunikuje, je kľúčové pre efektívne SEO na stránke. Čím viac budete vedieť o svojom publiku, tým efektívnejšia bude vaša stránka.

Zahrňte kľúčové hľadané výrazy do názvov stránok. Vytvorenie tohto mosta z vyhľadávacieho nástroja na stránku vštepuje dôvernosť medzi záujmom používateľa a vami.

38 % online nakupujúcich opustí webovú stránku, ak považujú dizajn za neatraktívny.

Vytvorte pre používateľa príjemný zážitok. Buďte prístupní. Nezabudnite, aký dôležitý môže byť emocionálny a príbuzný jazyk pri budovaní lojality k značke. Vytvorte zábavný a nezabudnuteľný zážitok.

 

Obsah

Na konci dňa sa na vašej webovej stránke nachádza iba váš produkt. Vytváranie čistého a efektívneho obsahu, ktorý ešte viac posilní vaše SEO, zabezpečí, že sa klient dostane presne na miesto, ktoré hľadal.

Ako zlepšiť obsahové SEO?

Rýchlo identifikujte, čo robíte a kde to robíte.

Zistite, prečo vás klient potrebuje v porovnaní s inými spoločnosťami, ktoré ponúkajú rovnaký produkt/službu. Stanovte si, čo vás robí odborníkom. Buďte si istí svojimi znalosťami.

 

Ak chcete poradiť, využite našu bezplatnú konzultáciu.  Sme odborníci na SEO a radi vám ho pomôžeme zlepšiť.

Zdieľajte náš článok