Klient

M-M Klima dodáva a montuje klimatizácie,  tepelné čerpadlá a čističky vzduchu značky Daikin. Sú nositeľom ocenenia DAIKIN Home Comfort Expert.

Začiatok spolupráce

Na začiatku spolupráce bol klient zameraný výhradne na predaj produktov cez obchodných zástupcov. Marketingové aktivity klienta sa obmedzovali len na prezentačnú webstránku a občasnú prezentáciu na exteriérových reklamných plochách. Na webstránke chýbala na rozdiel od konkurencie  možnosť online nakupovania produktov. Klient získaval dopyty výhradne cez dopytový formulár na stránke. Webstránka bola optimalizovaná pre vyhľadávanie avšak nárast dopytov nepostačoval ambíciám klienta stať sa jednotkou medzi predajcami značky Daikin na lokálnom trhu.

M-M Klima je rodinná firma s pôsobiskom v Bratislavskom kraji. Ambíciou klienta bolo získať výrazný nárast v dopytoch cez formulár na webstránka.

Zadanie znelo: dosiahnuť v horizonte 2 mesiacov nárast dopytov o viac ako 100% medziročne.

Cieľ

V našej digitálnej agentúre sme vyhodnotili klientske zadanie. Výsledkom bolo stanovenie krátkodobých cieľov. Najefektívnejším spôsobom na dosiahnutie cieľa bolo využiť marketingový kanál Google Ads reklamných kampaní.

Priebeh spolupráce

Na začiatku aktivít na projekte sme navrhli a vytvorili základný koncept. Keďže klient nemal vôbec založený reklamný účet v prostredí Google Ads potrebovali sme vykonať práce na založení účtu.

Následne po odsúhlasení klientom sme projektové aktivity realizovali. Počas spolupráce sme klientovi reportovali výsledky a na základe údajov z meraní sme nastavovali ďalšie činnosti smerujúce k želanému výsledku.

Aktivity na projekte:  

  • Založenie účtu Google Ads – vyplnenie všetkých identifikačných údajov klienta
  • Nastavenie prepojení reklamného účtu s Google Analytics
  • Vytvorenie kampaní podľa jednotlivých produktových kategórií
  • Stanovenie výšky rozpočtu na reklamné kampane
  • Nastavenie kľúčových slov – relevantné kľúčové slová podľa trendov vyhľadávania
  • Vytvorenie textov inzerátov – chytľavé texty inzerátov, odlišnosť

Po úvodných nastaveniach bolo potrebné počkať  3 – 5 dní, aby sa algoritmy reklamných kampaní nastavili a ustálili. Následne sme optimalizovali reklamné kampane tak, aby klient dosiahol maximálnu návratnosť investícií vložených do reklamných kampaní.

Dosiahnuté výsledky

Klient dosiahol už po 2 mesiacoch nárast konverzií z dopytového formulára o viac ako 208% medziročne. Zvýšenie konverzií bolo sprevádzané aj zvýšením návštevnosti webu, vďaka našim odbornosti a skúsenostiach sme  dosiahli medziročný nárast návštevnosti webstránky www.mmklima.sk o viac ako 224%. Východiskom boli údaje o konverziách a návštevnosti za obdobie od 1.4.2018 do 31.5.2018 v porovnaní z rovnakým obdobím roku 2017.

apríl-máj 2017 apríl – máj 2018 nárast o:
Vyplnenie formulára:  

13

40

208%

 

S klientom spolupracujeme dlhodobo, pričom okrem Google Ads pre neho zabezpečujeme aj ďalšie online marketingové aktivity ako správa sociálnych sietí,  Facebook ads a SEO činnosti.

Chcete aj vy rásť s nami? Využite našu bezplatnú konzultáciu!

Zdieľajte náš článok