Ekoma logo

Klient

Ekoma Design navrhuje a realizuje interiéry na mieru, od bytov a rodinných domov až po rezidenčné projekty.

Začiatok spolupráce

Na začiatku spolupráce mal Ekoma design klient vytvorený jednoduchý prezentačný web na wordpresse, avšak webová stránka vôbec nebola optimalizovaná pre SEO. Web mal zároveň  nízky počet podstránok a nebol publikovaný takmer žiaden obsah. S takýmito takýmto typom webstránok sa stretávame v praxi často, v týchto prípadoch sa hlavný dôraz pri vytváraní webstránky kladie na dizajn webstránky, a nie na optimalizáciu pre vyhľadávanie.

Ekoma design je líder v segmente interiérového dizajnu a prirodzene má ambíciu byť oveľa viac viditeľný v internete. Ďalším zadaním od klienta bolo aby mal dlhodobú organickú návštevnosť na webstránke.

 

Cieľ

Zadanie od klienta sme zanalyzovali, a rámci nášho teamu sme si dali krátkodobé aj dlhodobé ciele. Cieľ bol jasný. Zamerať sa na nárast organickej návštevnosti webstránky Ekoma design.

 

Priebeh spolupráce

V úvode prác sme vytvorili základný koncept. Konkrétne body prác sme zhrnuli do SEO auditu, kde sme hodnotili stav webstránky z pohľadu SEO optimalizácie a navrhli sme činnosti na zvýšenie organickej návštevnosti.

V rámci analýzy kľúčových slov sme zmerali  pozície kľúčovych slov ich priemernú hľadanosť, konkurenčnosť v odvetví, stav ako stoja na vybrané kľúčové slová konkurenčné firmy.

Tieto analýzy nám poslúžili na zistenie aktuálneho stavu webstránky ako východiskový bod, od ktorého sme merali naše dosiahnuté výsledky.

Následne po odsúhlasení klientom sme úlohy a kroky postupne realizovali. Počas spolupráce sme klientovi reportovali výsledky a na základe údajov z meraní sme nastavovali ďalšie činnosti smerujúce k želanému výsledku.

 

Výsledky

Pri porovnávaní organickej návštevnosti webstránky sme  vychádzali z údajov z Google Analytics. Východiskom bola návštevnosť za tri predchádzajúce mesiace z obdobia na začiatku spolupráce v porovnaní s trojmesačným období po uplynutí 12 mesiacov.

začiatok spolupráce o 12 mesiacov neskôr nárast o
Organická návštevnosť 705 1854 163%

Zdieľajte náš článok