Platená reklama vo vyhľadávaní (PPC)

Nahradila riadkové inzeráty v novinách a v časopisoch. Celosvetovo sa cez Google vyhľadávač vyhľadá viac ako 3 miliardy vyhľadávaní denne. Najúčinnejší spôsob ako zviditeľniť podnikanie v online je platená reklama vo vyhľadávaní cez Google Ads.

Reklama sa zobrazuje na princípe aukcie. V aukcii súťaží viacero inzerentov oslovujucích zákazníkov.

Výhody Google reklamy

  • Segmentované cielenie – kampane je možné cieliť na úrovni štátov, miest či regiónov a používaného jazyka.
  • Možnosť okamžite obsadiť 1. pozíciu vo výsledkoch vyhľadávania a výrazne tak zvýšiť relevantnú návštevnosť webstránky.
  • Regulácia toku návštevníkov prichádzajúcich na web
  • Efektívna reklama, platí sa za kliknutie s presne sledovanými výkonnostnými údajmi. Cena za kliknutie sa odvíja od viacerých faktorov zahrnutých do výsledného skóre kvality.
  • Reklamné inzeráty sa dajú rýchlo zapnúť a vypnúť. Je možné nastaviť a zmeniť  rozpočet na reklamu, geografické a demografické cielenie na zákazníkov, kľúčové slová, vylučovať alebo zahrnúť nové dopyty a nastaviť zobrazovanie inzerátov.
  • Reklama sa zobrazuje vo vyhľadávaní a zároveň v obsahovej sieti Google
  • Pokročilé možnosti vyhodnotenia návratnosti investícií vložených do PPC reklamy

Chcete PPC reklamu od profesionálov?