video builder BPCompany

Vzhľadom na aktuálnu situáciu kedy mnohé firmy menia spôsob komunikácie a interakcie so svojimi zákazníkmi sú videá jedným z účinných nástrojov na vytváranie a udržiavanie  klientskeho kontaktu.

Pre firmy, ktoré nechcú investovať do platených softvérov na vytváranie videí, môže služba Video Builder významne pomôcť. Je to bezplatný beta nástroj, ktorý animuje statické prvky – obrázky, text a logá – s hudbou z Google databázy. Na výber je viacero formátov podľa typu informácie ktorú chcú firmy svojim zákazníkom komunikovať. Následne stačí prispôsobiť farby a písmo a rýchlo vygenerovať krátke YouTube video (6 sekúnd alebo 15 sekúnd).

Keďže malé firmy a aj globálne korporácie sú časovo a personálne obmedzené a osobné videozáznamy nie sú v mnohých krajinách vzhľadom na situáciu použiteľné, urýchlil Google ďalšiu fázu dostupnosti nástroja Video Builder.

Pomocou tohto nástroja si môže každá firma vytvoriť také video, ktoré ju spojí s jej zákazníkmi a informuje ich – či už prostredníctvom reklamnej kampane, webu alebo e – mailu.

Zdieľajte náš článok