Socialne siete

Sociálne mediá v roku 2024

Najnovšie údaje ukazujú, že v januári 2024 bolo na Slovensku 4,16 milióna aktívnych  používateľov sociálnych sietí.

Celkový počet používateľov sociálnych sietí na Slovensku zostal medzi začiatkom roka 2023 a začiatkom roka 2024 nezmenený.

Počet používateľov sociálnych médií na Slovensku na začiatku roka 2024 predstavoval 72,4 percenta celkovej populácie, ale je dôležité zdôrazniť, že používatelia sociálnych médií nemusia predstavovať jedinečné osoby.

Údaje zverejnené v nástrojoch na plánovanie reklamy popredných platforiem sociálnych médií naznačujú, že začiatkom roka 2024 na Slovensku využívalo sociálne médiá 3,71 milióna používateľov vo veku 18 a viac rokov, čo zodpovedá 79,5 percentám z celkovej populácie vo veku 18 a viac rokov v tom čase.

V širšom zmysle, 79,2 percenta celkovej používateľskej základne internetu na Slovensku (bez ohľadu na vek) používalo v januári 2024 aspoň jednu platformu sociálnych médií.

V tom čase bolo 50,7 percenta používateľov sociálnych sietí na Slovensku žien a 49,3 percenta mužov .

Používatelia Facebooku na Slovensku v roku 2024

Údaje zverejnené v reklamných zdrojoch Meta naznačujú, že začiatkom roka 2024 mal Facebook na Slovensku 2,40 milióna používateľov.

Rast používateľov Facebooku na Slovensku

Čísla zverejné firmou Meta naznačujú, že potenciálny reklamný dosah Facebooku na Slovensku medzi januárom 2023 a januárom 2024 klesol o 100-tisíc (-4,0 percenta).

Pre novší kontext tie isté údaje ukazujú, že počet používateľov, ktorých mohli marketéri osloviť reklamami na Facebooku, klesol medzi októbrom 2023 a januárom 2024 o 350-tisíc (-12,7 percenta).

Je však dôležité zdôrazniť, že tieto údaje o dosahu reklamy nie sú rovnaké ako mesačné údaje o aktívnych používateľoch, ktoré Meta uvádza vo svojich oznámeniach o príjmoch investorov, a nemali by sa tak interpretovať.

Ako spoločnosť uvádza v rámci svojich nástrojov na plánovanie reklám.

V dôsledku toho zmeny v dosahu reklamy nemusia nevyhnutne znamenať akúkoľvek zmenu v celkovej používateľskej základni platformy.

Napriek týmto upozorneniam však údaje o dosahu reklamy Meta stále ponúkajú cenné informácie o tom, ako sa používanie Facebooku vyvíja.

Adopcia Facebooku na Slovensku

Dosah reklamy Facebooku na Slovensku na začiatku roka 2024 predstavoval 41,8 percenta celkovej populácie.

Meta však umožňuje používať Facebook iba ľuďom vo veku 13 rokov a starším, takže je potrebné zdôrazniť, že v roku 2024 používa Meta 48,3 percent „oprávneného“ publika na Slovensku.

Pre ďalší kontext, dosah reklamy Facebooku na Slovensku bol v januári 2024 ekvivalentný 45,7 percentám miestnej používateľskej základne internetu (bez ohľadu na vek).

Na začiatku roka 2024 tvorili na Slovensku 54,2 percent reklamného publika na Facebooku ženy a 45,8 percenta muži .

Používatelia Instagramu na Slovensku v roku 2024

Čísla zverejnené v reklamných nástrojoch Meta naznačujú, že začiatkom roka 2024 mal Instagram na Slovensku 1,60 milióna používateľov.

Údaje naznačujú, že dosah reklamy na Instagrame na Slovensku predstavoval na začiatku roka 27,9 percenta celkovej populácie.

Meta však umožňuje používať Instagram iba ľuďom vo veku 13 rokov a starším, takže je potrebné zdôrazniť, že v roku 2024 používa Instagram 32,2 percent „oprávneného“ publika na Slovensku.

Za zmienku tiež stojí, že dosah reklamy na Instagrame na Slovensku na začiatku roka 2024 predstavoval 30,5 percenta miestnej používateľskej základne internetu (bez ohľadu na vek).

Začiatkom roku 2024 tvorili na Slovensku 56,1 percent reklamného publika na Instagrame ženy a 43,9 percenta muži .

Rast používateľov Instagramu na Slovensku

Údaje zverejnené v plánovacích nástrojoch Meta ukazujú, že potenciálny reklamný dosah Instagramu na Slovensku medzi januárom 2023 a januárom 2024 vzrástol o 150-tisíc (+10,3 percenta).

Údaje spoločnosti na štvrťročnej báze tiež odhaľujú, že veľkosť reklamného publika Instagramu na Slovensku medzi októbrom 2023 a januárom 2024 klesla o 50-tisíc (-3,0 percenta).

Používatelia Facebooku Messenger na Slovensku v roku 2024

Údaje zverejnené v reklamných zdrojoch Meta naznačujú, že reklamy na Facebook Messengeri dosiahli začiatkom roka 2024 na Slovensku 2,20 milióna používateľov.

Čísla  naznačujú, že dosah reklamy Facebook Messenger na Slovensku predstavoval na začiatku roka 38,3 percenta celkovej populácie.

Meta však umožňuje používať Facebook Messenger iba ľuďom vo veku 13 rokov a starším, takže stojí za to zdôrazniť, že v roku 2024 bude na Slovensku 44,3 percent „oprávneného“ publika Facebook Messengera.

Pre ďalší kontext, dosah reklamy Facebook Messenger na Slovensku je ekvivalentný 41,9 percentám miestnej internetovej používateľskej základne (bez ohľadu na vek).

Na začiatku roka 2024 tvorili na Slovensku 54,3 percent reklamného publika Facebook Messenger ženy a 45,7 percenta muži .

Rast používateľov Facebook Messengeru na Slovensku

Údaje zverejnené v plánovacích nástrojoch Meta ukazujú, že potenciálny dosah reklamy Facebook Messenger na Slovensku zostal medzi januárom 2023 a januárom 2024 nezmenený .

Údaje spoločnosti na štvrťročnej báze odhaľujú, že veľkosť reklamného publika Facebook Messengera na Slovensku medzi októbrom 2023 a januárom 2024 klesla o 300-tisíc (-12,0 percenta).

 

Zdieľajte náš článok