Konzultácie

Testovacie nástroje služby Google Search Console sa prispôsobia nástroju na kontrolu URL
Nástroje na testovanie AMP, Mobile Friendly a Rich Results budú „zosúladené“ s nástrojom na kontrolu URL, uviedla spoločnosť Google.

Verejne prístupné testovacie nástroje služby Google Search Console budú viac zosúladené s nástrojom URL Inspection.  Google uvádza, že aktualizuje „dizajn týchto nástrojov a zlepšuje ich funkcie, aby boli plne zosúladené s nástrojom Kontrola URL“.

Ktorých nástrojov sa to týka. Google uviedla, že sa to týka najmä nástrojov na testovanie AMP, Mobile Friendly a Rich Results.

Čo sa mení. Google aktualizuje dizajn a zlepšuje niektoré funkcie týchto troch nástrojov určených pre verejnosť. Konkrétne pôjde o polia v nástrojoch určených pre verejnosť aj v nástroji na kontrolu URL:

Dostupnosť stránky – či bola spoločnosť Google schopná stránku prehľadávať, kedy ju prehľadávala, prípadne aké prekážky sa vyskytli pri prehľadávaní adresy URL.
Hlavičky HTTP – odpoveď hlavičky HTTP vrátená z kontrolovanej adresy URL.
Snímka stránky – vykreslená stránka, ako ju vidí Google.
Párová kontrola AMP, Kontrola kanonickej aj AMP adresy URL.

Ako to vyzerá. Spoločnosť Google zdieľala túto snímku obrazovky verejného testovacieho nástroja s bohatými výsledkami a novým dizajnom a funkciami.

Zdieľajte náš článok