Webová analytika

Analýzou návštevníkov na webe sledujeme a hľadáme odpovede na otázky ako odkiaľ návštevníci na web prišli a čo na webe robili dokiaľ web neopustili. Vyhodnocujeme či zákazník vykonal žiadanú akciu a v ktorej fáze web predčasne opustil. Analytika nám poskytne cenné údaje, vďaka nim vieme uskutočniť okamžité kroky k zvýšeniu návštevnosti alebo nákupu na webe.

Kontaktujte nás