Ekoma logo

„Veľmi dobrá spolupráca, dodržiavajú dohody a termíny, aktívne sa zapájajú do tvorby lepšieho webu po všetkých stránkach, vysvetlia veci tak, že im rozumiete a teda chápete, prečo ich potrebujete. Odporúčam“